(+34) 972 464 517
info@matek.cat
Matek.cat
Twitter Matek.cat Facebook Matek.cat Google Plus Matek.cat Blog Matek.cat
Matek.cat - Aplicacions - 3

IMPERMEABILITZACIONS

Podem oferir els nostres serveis d’instal·ladors dels nostres materials, donant així una garantia total. Podem impermeabilitzar cobertes, terrasses, jardineres, cobertes invertides, façanes pintades, de pedra, d’obra vista... Amb diferents productes i acabats:

Recobriments transparents, transitables, recobribles amb ceràmica, per quedar a l’intempèrie, hidrofugants, oleofugants...


Impermeabilitzacions - Matek.cat Impermeabilitzacions - Matek.cat Impermeabilitzacions - Matek.cat
Impermeabilitzacions - Matek.cat Impermeabilitzacions - Matek.cat Impermeabilitzacions - Matek.cat

També impermeabilitzem fossos d’ascensor, dipòsits d’aigua, piscines, soterranis,... amb morters impermeables, elàstics, o rígids, aptes per aigua potable...


Impermeabilitzacions - Matek.cat Impermeabilitzacions - Matek.cat Impermeabilitzacions - Matek.cat
Impermeabilitzacions - Matek.cat Impermeabilitzacions - Matek.cat Impermeabilitzacions - Matek.cat


Matek Solucions S.L. Som una empresa que compta amb professionals del sector de la construcció i els additius químics. Productes quí­mics ADDITIUS I FLUIDS QUÍMICSProductes quí­mics RECOBRIMENTS I PINTURESProductes quí­mics MORTERS I RESINESProductes quí­mics PRODUCTES AUXILIARSProductes quí­mics AÏLLAMENTS ACÚSTICS I TÈRMICS
© 2013 Copyright. Tots els Drets Reservats Avis Legal Condicions Legals
Grupo Actialia Comunicación ( Créditos )