(+34) 972 464 517
info@matek.cat
Matek.cat
Twitter Matek.cat Facebook Matek.cat Google Plus Matek.cat Blog Matek.cat


ADDITIUS I FLUIDS QUÍMICS
RECOBRIMENTS I PINTURES
MORTERS I RESINES
PRODUCTES AUXILIARS
AÏLLAMENTS ACÚSTICS I TÈRMICS
Ordenar per :  Referència Preu Títol

TEKPLAST Plastificant per a morters de ciment
Ver detalle
PLASTEK Súper plastificant. Promotor d'adherència. Substitut de calç.
Ver detalle
GEMOR Plastificant fungicida per a morters de segellat
Ver detalle
DESCOFTEK Desencofrant emulsionable en aigua
Ver detalle
TEKDES Desencofrant emulsionable en aigua
Ver detalle
DESTEK Netejador d'obra vista, eines, gres, etc
Ver detalle
DESTEK PLUS Desincrustant molt enèrgic
Ver detalle
DESTEK D Desincrustant tipus gel
Ver detalle
DESTEK MX Netejador superfícies delicades
Ver detalle
HIDROTEK Hidròfug de massa
Ver detalle
HIDROMUR Hidròfug per superfícies verticals
Ver detalle
HIDROMUR BD Hidròfug per superfícies verticals base disolvent
Ver detalle
PROTEK BA Oleofugant base aigua
Ver detalle
DUR-TEK Enduridor de fons
Ver detalle
DUR-TEK BD Enduridor base dissolvents orgànics
Ver detalle
PULMUR Impermeabilitzant murs
Ver detalle
RETSUP Retardant superficial
Ver detalle
RET-MORTER Retardant morters
Ver detalle
AC-MORTER Accelerant forjat i enduriment
Ver detalle
GLASTEK Anticongelant morters i formigons
Ver detalle
NET-TEK Desengreixant enèrgic
Ver detalle

 


Matek Solucions S.L. Som una empresa que compta amb professionals del sector de la construcció i els additius químics. Productes quí­mics ADDITIUS I FLUIDS QUÍMICSProductes quí­mics RECOBRIMENTS I PINTURESProductes quí­mics MORTERS I RESINESProductes quí­mics PRODUCTES AUXILIARSProductes quí­mics AÏLLAMENTS ACÚSTICS I TÈRMICS
© 2013 Copyright. Tots els Drets Reservats Avis Legal Condicions Legals
Grupo Actialia Comunicación ( Créditos )