(+34) 972 464 517
info@matek.cat
Matek.cat
Twitter Matek.cat Facebook Matek.cat Google Plus Matek.cat Blog Matek.cat


ADDITIUS I FLUIDS QUÍMICS
RECOBRIMENTS I PINTURES
MORTERS I RESINES
PRODUCTES AUXILIARS
AÏLLAMENTS ACÚSTICS I TÈRMICS
Ordenar per :  Referència Preu Títol

IMPERTEK Revestiment impermeabilitzant
Ver detalle
IMPERTEK TRANSITABLE Recobriment monocomponent
Ver detalle
IMPERTEK FIBRA Recobriment acrílic elàstic
Ver detalle
POLITEK Membrana elàstica de poliuretà
Ver detalle
AC-POLIURETÀ Additiu accelerant del temps de curat
Ver detalle
ADDITIU TIXOTROPANT Additiu poliuretà per facilitar aplicació a suports verticals
Ver detalle
POLITEK TRANSPARENT Membrana elástica de poliuretà transparent
Ver detalle
TERMIC Recobriment especial per ruptura de pont tèrmic
Ver detalle
TEKMUR Impermeabilitzant a base de cautxú
Ver detalle
SPORT Pintura acrílica especial instal·lacions esportives
Ver detalle
PINMURS Recobriment elàstic superfícies base asfalt
Ver detalle
PINTURA EPOXI Pintura epoxi base disolvent
Ver detalle
PINTURA EPOXI BASE AIGUA Pintura epoxi base aigua
Ver detalle
POLIURETÀ COLOR Recobriment per paviments
Ver detalle
ARMADURA IMPERTEK Malla per armadura
Ver detalle
BENTOTEK Cordó expansiu
Ver detalle
IMPRIMACIÓ POLITEK TRANSPARENT Imprimació per a suports no porosos
Ver detalle
IMPRIMACIÓ EPOXI BASE AIGUA Resina epoxi base aigua
Ver detalle
PAVITRANS Slurry acrílic a l'aigua
Ver detalle
POLITEK TIXO Membrana elàstica de poliuretà tixotropant
Ver detalle

 


Matek Solucions S.L. Som una empresa que compta amb professionals del sector de la construcció i els additius químics. Productes quí­mics ADDITIUS I FLUIDS QUÍMICSProductes quí­mics RECOBRIMENTS I PINTURESProductes quí­mics MORTERS I RESINESProductes quí­mics PRODUCTES AUXILIARSProductes quí­mics AÏLLAMENTS ACÚSTICS I TÈRMICS
© 2013 Copyright. Tots els Drets Reservats Avis Legal Condicions Legals
Grupo Actialia Comunicación ( Créditos )