(+34) 972 464 517
info@matek.cat
Matek.cat
Twitter Matek.cat Facebook Matek.cat Google Plus Matek.cat Blog Matek.cat


ADDITIUS I FLUIDS QUÍMICS
RECOBRIMENTS I PINTURES
MORTERS I RESINES
PRODUCTES AUXILIARS
AÏLLAMENTS ACÚSTICS I TÈRMICS
Ordenar per :  Referència Preu Títol

HIPERTEK Morter per revestiments impermeables
Ver detalle
HIPERTEK ELÀSTIC Morter impermeable elàstic
Ver detalle
HIPERTEK VA Morter d'enduriment ultra ràpid
Ver detalle
HIPERTEK-FLEX Morter impermeable sota revestiments ceràmics
Ver detalle
MOR-FAS Morter per recuperacions ràpides
Ver detalle
MORFIX Resina per unions ferro-ciment
Ver detalle
PAVI-REP Morter tixotropic
Ver detalle
REPAFIX Morter per reparacions d'elements de formigó
Ver detalle
RESPOX Adhesiu bicomponent a base de resines
Ver detalle
REPATEK Morter de reparació i anivellació superficial
Ver detalle
UNITEK Promotor d'adherència per reparacions en morters i formigons
Ver detalle
UNITEK R Resina promotora d'adherència de formigons i morters
Ver detalle

 


Matek Solucions S.L. Som una empresa que compta amb professionals del sector de la construcció i els additius químics. Productes quí­mics ADDITIUS I FLUIDS QUÍMICSProductes quí­mics RECOBRIMENTS I PINTURESProductes quí­mics MORTERS I RESINESProductes quí­mics PRODUCTES AUXILIARSProductes quí­mics AÏLLAMENTS ACÚSTICS I TÈRMICS
© 2013 Copyright. Tots els Drets Reservats Avis Legal Condicions Legals
Grupo Actialia Comunicación ( Créditos )